RABAT 30% NA START

Nowa Karta Wax Clinic

08.06.2019


Nowa Karta Wax Clinic

Program dla posiadaczek Nowej Karty Wax ClinicImage title

§1

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu „Nowa Karta Wax Clinic” („Program”).

Organizatorem Programu jest Step In Dworak Sp. J. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 5213698211 („Spółka”).

Program dostępny jest w salonie Wax Clinic zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 12/14 w Warszawie („Salon”).

§2

Dokumentem upoważniającym do skorzystania z Programu jest plastikowa Nowa Karta Wax Clinic („Karta”), którą można nabyć za cenę określoną w cenniku dostępnym w salonie Wax Clinic.

Karta oznaczona jest unikalnym numerem i kodem paskowym.

Karta jest imienna. Dla swojej ważności wymaga wpisania czytelnie imienia i nazwiska oraz terminu ważności.

Z Karty może korzystać wyłącznie osoba, której dane na niej widnieją („Użytkownik”).

Prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z posiadaniem Karty nie mogą być przez niego sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w jakikolwiek inny sposób.

Spółka zobowiązuje się wobec Użytkownika do przyjmowania Karty do realizacji na warunkach określonych w Regulaminie.

§3

Po okazaniu Karty i jej pozytywnej weryfikacji Użytkownik ma prawo nabywać w nieograniczonej ilości towary i usługi w promocyjnych cenach oznaczonych w cenniku jako „cena z Nową Kartą”.

§4

Spółka ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach:

uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie,

uzasadnionych podejrzeń co do autentyczności Karty.


Spółka nie odpowiada za skutki braku możliwości skorzystania z Karty wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, np. awaria systemu informatycznego, itp.

§5

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Kartę od momentu jej wydania Użytkownikowi.

Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Karty po ich przekazaniu Użytkownikowi. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.

Użytkownik nie będzie zgłaszać względem Spółki żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty.

Spółka nie umożliwia Użytkownikowi zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

§6

Termin ważności Karty wynosi 6 miesięcy od daty jej wydania.

Karta może być używana wyłącznie w salonie Wax Clinic.

W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą, kredytową, ani też nie zastępuje żadnej innej formy płatności.

§7

Karta może być używana wyłącznie w salonie Wax Clinic.

W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą, kredytową, ani też nie zastępuje żadnej innej formy płatności.


§8

Karta z rabatem  10% wydana do dnia 8 czerwca 2019 r.

Rabat 10% dla kart wydanych do dnia 8 czerwca 2019 r. jest ważny do 31 lipca 2019r.

Gwiazdki wymieniane na rabaty po szóstej wizycie dla kart wydanych do dnia 8 czerwca 2019 r. można zbierać i wykorzystywać do dnia 31 listopada 2019 r.

Użytkownik nie może skorzystać jednocześnie z Programu i karty wydanej przed dniem 8 czerwca 2019 r.

Przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z anulowaniem karty wydanej do dnia 8 czerwca 2019 r.


§9

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej waxclinic.pl.

Regulamin wchodzi w życie dnia 10 czerwca 2019r.

Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z nabyciem Karty.

Kontakt

NIE PROWADZIMY ZAPISÓW.

Godziny otwarcia:

Pn - pt     10 - 20

Sb             10 – 18*

* Sb 10 - 16 /od 1 października do 31 marca/Wax Clinic.

Róg ul. Marszałkowskiej i ul. Moniuszki, Warszawa

wejście od ul. Moniuszki, przy Green Caffe NERO

adres biurowca PKO BP ul. Sienkiewicza 12/14

kontakt@waxclinic.pl


T: 575 770 019


PARKING: przy ul. Moniuszki,

METRO: 1 min od stacji Metro Świętokrzyska - wyjście z metra w stronę Sezamu i Domów Towarowych Centrum 

Odwiedź nas na Facebooku
Instagram Smooth Clinic

Stronę zaprojektował i wykonał Konrad z nowosz.com
Cześć, nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.
przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach.